Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae'r Grŵp Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb yn cynghori Llywodraeth Cymru o safbwynt cydraddoldeb a chynhwysiant. Nod y grŵp yw sicrhau bod prosesau cyllideb a threth yn golygu bod cyllid yn cyd-fynd yn well â chanlyniadau.

Gwybodaeth gorfforaethol