Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn monitro tueddiadau yn y sector atyniadau twristiaeth yn 2018 er mwyn darparu dealltwriaeth well o’r sector i sefydliadau diwydiant a sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Prif ganfyddiadau

Gwnaed 22.2 miliwn o ymweliadau ag atyniadau yng Nghymru a gymerodd ran yn arolwg 2018. Roedd 61% o'r ymweliadau yn ymwneud ag atyniadau am ddim ac roedd 39% yn ymwneud ag atyniadau â thâl.

Roedd y 23 atyniad mwyaf poblogaidd yn rhoi cyfrif am bron i hanner yr holl ymweliadau a gofnodwyd yn 2018.

Cafodd amgueddfeydd ac orielau celf ac atyniadau bywyd gwyllt / gwarchodfeydd natur y gyfran uchaf o ymweliadau ar y cyfan (sef 25.4% a 22.2%) i gymharu â mathau o atyniadau eraill.

Roedd bron i hanner o’r ymwelwyr ag atyniadau a gymerodd ran yn ymwelwyr lleol, gyda phedwar ym mhob deg yn dod o weddill y DU a thuag un ym mhob deg o wledydd tramor.

Cymhariaeth 2017 â 2018

Ymysg yr atyniadau a chymerodd rhan yn 2017 a 2018, gwelwyd cynnydd o 4.4% yn nifer yr ymweliadau ar gyfartal. Gwelwyd cynnydd o 9.2% â’r atyniadau am ddim, tra bo ymweliadau ag atyniadau â thâl wedi gostwng 1.4%.

Nododd bron i hanner yr atyniadau a gymerodd ran  gynnydd mewn refeniw gros yn 2018 o’i gymharu â 2017. Cofnodwyd ychydig mwy na un ym mhob tri bod eu refeniw’n debyg, a’r gweddill wedi nodi gostyngiad o’r un flwyddyn i’r llall.

Cynyddodd ymweliadau â safleoedd Cyfoeth Naturiol Cymru 9.8% o un flwyddyn i’r llall, gyda chynnydd mawr hefyd yn amlwg ar gyfer atyniadau mewn perchnogaeth breifat ac eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gwybodaeth bellach

I gymryd rhan, cysylltwch â'r adran ymchwil twristiaeth drwy anfon e-bost at ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru.

Adroddiadau

Ymweliadau ag atyniadau twristiaeth, 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Joanne Starkey

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.