Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Arolwg Teithwyr Rhyngwladol yn casglu gwybodaeth am deithwyr sy'n dod i mewn ac yn gadael y DU, ac mae wedi bod yn rhedeg yn barhaus ers 1961.

Mae data chwarteri 1, 2 a 3 ar gyfer 2023 wedi'u cyhoeddi gan yr Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Sylwch fod y data hyn wedi'u marcio fel data dros dro a'u bod yn amodol ar gael eu hadolygu gan yr SYG cyn cyhoeddi'r data blynyddol llawn. Bydd unrhyw newidiadau a wneir gan yr SYG yn cael eu nodi mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol a bydd y data'n cael eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.

Cyswllt

Phil Nelson

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.