Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y gwaith yn sicrhau cysylltiad rhwng yr ystâd ddiwydiannol a Heol y Pant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am ddiweddariadau traffig, ewch i Traffig Cymru.

Image
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd ystad ddiwydiannol y pant
Map yn dangos y newidiadau i ystâd ddiwydiannol y Pant.

Beth ydyn ni'n ei wneud

 • adeiladu maes parcio dros dro
 • ail-alinio ffordd fynediad i ystâd ddiwydiannol y Pant
 • adeiladu traphont
 • symud cyfleustodau
 • adeiladu ffyrdd mynediad
 • gosod draeniau
 • codi ffensys

Byddwn yn codi pont newydd yn lle traphont y Pant.  Byddwn yn ail-alinio’r ffordd o Heol y Pant i ystâd ddiwydiannol y Pant er mwyn gallu codi’r bont newydd.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • adeiladu cylchfan dros dro yn lle’r gyffordd yn Pant
 • gosod slabiau diogelu ar gyfer cyfleustodau
 • adeiladu maes parcio dros dro i symud Merthyr Motor Auctions allan o ffordd y gwaith newydd
 • clirio llystyfiant
 • codi ffensys dros dro
 • alinio ffordd fynediad Ystad Diwydiannol Pant
 • ailgyfeirio gwasanaethau cyfleustodau o dan y gerbytffordd
 • cynnal cloddwaith tua'r gorllewin
 • dechrau adeiladu wal gadw Rocky Road
 • adeiladu ategweithiau Jones Street tua'r dwyrain
 • cwblhau y gwaith yn gysylltiedig a'r pwll glo.
Image
Works at Pant industrial estate
Gwaith ger Ystâd ddiwydiannol y Pant

Y camau nesaf - 2023 ymlaen

 • adeiladu wal gynnal yn Rocky Road               
 • lledu'r arglawdd ffyrdd presennol i'r de o'r A465 rhwng Stad Ddiwydiannol Pant a Ffordd y Pant.
 • alinio yr A465 i'r de er mwyn i'r gwaith ddechrau ar y gerbytffordd sy'n teithio tua'r dwyrain
 • adeiladu pont newydd Pant Road mewn dau hanner. Bydd yr hanner cyntaf yn cael ei adeiladu i'r gogledd o'r bont bresennol. Pan gaiff ei chwblhau, bydd y traffig yn symud arni, er mwyn caniatáu i'r hen bont gael ei dymchwel ac yna bydd yr hanner deheuol yn cael ei hadeiladu
 • adeiladu'r ffordd tua'r dwyrain.

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.