Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y gwaith yn sicrhau cysylltiad rhwng yr ystâd ddiwydiannol a Heol y Pant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd ystad ddiwydiannol y pant
Map yn dangos y newidiadau i ystâd ddiwydiannol y Pant.

Beth ydyn ni'n ei wneud

 • adeiladu maes parcio dros dro
 • ail-alinio ffordd fynediad i ystâd ddiwydiannol y Pant
 • adeiladu traphont
 • symud cyfleustodau
 • adeiladu ffyrdd mynediad
 • gosod draeniau
 • codi ffensys

Byddwn yn codi pont newydd yn lle traphont y Pant.  Byddwn yn ail-alinio’r ffordd o Heol y Pant i ystâd ddiwydiannol y Pant er mwyn gallu codi’r bont newydd.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • adeiladu cylchfan dros dro yn lle’r gyffordd yn Pant
 • gosod slabiau diogelu ar gyfer cyfleustodau
 • adeiladu maes parcio dros dro i symud Merthyr Motor Auctions allan o ffordd y gwaith newydd
 • clirio llystyfiant
 • codi ffensys dros dro
Image
Works at Pant industrial estate
Gwaith ger Ystâd ddiwydiannol y Pant

Y camau nesaf

 • byddwn yn adeiladu pont ffordd newydd i ailalinio ffordd ochr ystad ddiwydiannol Pant i'r gogledd o danbont arfaethedig ffordd Pant
 • adeiladu wal gynnal yn Rocky Road
 • yn gynnar yn 2022 i haf 2022: byddwn yn ehangu'r arglawdd ffordd presennol i'r de o'r A465 presennol rhwng ystâd ddiwydiannol Pant a ffordd Pant.
 • yn gynnar yn 2022 i haf 2022: byddwn yn ailalinio'r A465 i'r de ac yn caniatáu gwaith ar y gerbytffordd tua'r dwyrain i'r gogledd
 • o wanwyn 2022: byddwn yn adeiladu pont newydd Ffordd Pant mewn dau hanner. Bydd yr hanner cyntaf yn cael ei adeiladu i'r gogledd o'r bont bresennol. Pan fydd wedi'i gwblhau byddwn yn symud traffig arni. Bydd hyn yn caniatáu i'r hen bont gael ei dymchwel. Yna bydd hanner deheuol y bont newydd yn cael ei adeiladu.

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.