Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nifer a gwerth yr hawliadau a wnaed, hyd at 31 Mai 2020.

Mae Cyllid a Thollau EM wedi cyhoeddi nifer yr hawliadau a wnaed i’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CCSC) a’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (CCIH) hyd at 31 Mai 2020.

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

  • Mae 316,500 o gyflogaethau yng Nghymru wedi cael eu cefnogi trwy’r cynllun CCSC.

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

  • Mae ychydig dros 100,000 o bobl yng Nghymru wedi hawlio grant CCIH, sef 73% o’r boblogaeth gymwys.
  • Cyfanswm y gwerth ar gyfer pob hawliad yng Nghymru hyd at 31 Mai yw £273 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.