Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o swyddi gwag y GIG Cymru yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng niferoedd staff wedi’u cyllidebu a gwirioneddol ar 31 Mawrth 2023.

Mae'r datganiad ystadegol arbrofol hwn yn rhoi amcangyfrifon o swyddi gwag staff o fewn GIG Cymru. 

Cynlluniwyd y broses casglu data a bydd yn cael ei datblygu ymhellach mewn ymgynghoriad â holl sefydliadau'r GIG. Gan fod hwn yn gasgliad data newydd sydd dal mewn datblygiad, ystadegau yn y datganiad hwn yn arbrofol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Bethan Sherwood

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.