Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am raglenni dysgu Twf Swyddi Cymru+ a'r dysgwyr sydd wedi cofrestru arnynt ar gyfer Ebrill 2022 i Mawrth 2023.

Mae’r data yn y datganiad hwn yn cwmpasu pedwar chwarter blwyddyn ariannol 2022-23 (Ebrill 2022 i Fawrth 2023). Daeth rhaglen Twf Swyddi Cymru+ i rym ar 1 Ebrill 2022. Mae'r holl ddata yn yr adroddiad hwn yn dod o Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Ian Shipley

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.