Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r data’n cynnwys nifer y trafodiadau tir ac eiddo, y dreth a oedd yn ddyledus a gwerth yr eiddo a drethwyd.

Mae'r adroddiad blynyddol hwn ar gyfer Treth Trafodiad Tir yn sylw ar:

 • nifer y trafodiadau, treth yn ddyledus a gwerth yr eiddo a drethwyd
 • dadansoddiad o drafodiadau preswyl ac amhreswyl yn ôl gwerth
 • rhyddhadau treth
 • ad-daliadau cyfradd uwch y dreth breswyl
 • arian a dderbyniwyd gan yr Awdurdod Cyllid Cymru ac y cyfrifon Awdurdod Cyllid Cymru

Rydym yn darparu dadansoddiadau blynyddol yng Nghymru drwy yn ôl:

 • awdurdod lleol
 • etholaeth y Senedd (ar gyfer trafodiadau preswyl yn unig)
 • lefel amddifadedd, yn ddefnyddio’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (ar gyfer trafodiadau preswyl yn unig)
 • ardaloedd adeiledig (ar gyfer trafodiadau preswyl yn unig)

Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi sylwadau ar:

 • nifer y trafodiadau a gyflwynwyd i Awrdurdod Cyllid Cymru hyd at mis Mehefin 2020
 • effaith yr achosion o coronafirws (COVID-19) ar lefelau trafodiadau hyd yn hyn

Gwybodaeth bellach

Gweler yr adran ‘Data’ isod am daenlen gyda’r tablau data a’r data siartiau a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad chwarterol hwn. Hefyd, mae’r setiau data Treth Trafodiadau Tir manwl i’w gweld ar wefan StatsCymru.

Rydym hefyd yn cyhoeddi ystadegau misol a chwarterol i'w gweld ar dudalen cyfres y Dreth Trafodiadau Tir.

Mae ystadegau misol yn ddiweddariadau data yn unig heb unrhyw sylwebaeth. Gall yr ystadegau misol fod â mwy o ddata cyfoes nag ystadegau chwarterol neu flynyddol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Ebrill 2019 i Mawrth 2020 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 656 KB

XLSX
656 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Dadansoddiad manwl o drafodion yn ôl gwerth trafodion , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 630 KB

XLSX
630 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data a ddefnyddir gan Awdurdod Cyllid Cymru wrth adrodd ar berfformiad , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 131 KB

XLSX
131 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Eglurhad o'r data a ddefnyddir yn ystadegau ardal leol Awdurdod Cyllid Cymru , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 29 KB

XLSX
29 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Ystadegydd: Dave Jones

Rhif ffôn: 03000 254 729

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 03000 254 770

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.