Neidio i'r prif gynnwy

3. Gwneud cais

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am grant o dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru. Mae’r cynllun ar gael ar gyfer:

  • preswylwyr unigol
  • busnesau
  • sefydliadau trydydd sector

Cyn i chi wneud cais

Cyn llenwi a chyflwyno eich ffurflen gais dylech:

  • ddefnyddio teclyn gwirio cyfeiriadau Openreach i weld a oes gennych fynediad eisoes at wasanaeth band eang cyflym o leiaf cyflymder lawrlwytho o 30Mbps
  • ystyried pa gyflymder sydd ei angen o ran cysylltiad ar eich cartref neu fusnes heddiw a thros y 12 mis nesaf

Bydd angen yr wybodaeth hon arnoch i gyflwyno’ch ffurflen gais.

Ni ddylech osod y cysylltiad band eang newydd cyn i’ch cyllid gael ei gymeradwyo. Ni fydd ceisiadau ôl-weithredol am gyllid yn cael eu hystyried.