Neidio i'r prif gynnwy

2. Cymhwysedd

Mae grantiau Allwedd Band Eang Cymru ar gael ar gyfer:

  • preswylwyr unigol
  • busnesau
  • sefydliadau trydydd sector

I weld a yw eich safle gosod arfaethedig yn gymwys, darllenwch feini prawf cymhwysedd ac amodau’r cynllun Allwedd Band Eang Cymru.

Cyn gwneud cais, dylech hefyd gael ragor o wybodaeth am opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer cael band eang cyflymach.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio teclyn gwirio cyfeiriadau Openreach i weld a oes gennych fynediad eisoes at wasanaeth band eang cyflym â chyflymder lawrlwytho o 30Mbps neu uwch.

Mae yna gyflenwyr eraill sy’n darparu rhwydweithiau band eang yng Nghymru. Gwiriwch yn uniongyrchol gyda darparwyr band eang neu defnyddiwch wefannau cymharu prisiau.

Ni dderbynnir ceisiadau os yw’r safle eisoes wedi cael cymorth grant Allwedd Band Eang Cymru o fewn y 48 mis diwethaf. Ni fydd unrhyw eithriadau i’r cymal hwn.