Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am ddysgwyr sydd wedi cofrestru a'u gweithgareddau yn ôl oedran, rhyw, dull astudio, y math o raglen a lefel astudio ar gyfer Awst 2021 i Orffennaf 2022.

Amharodd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) ar y ddarpariaeth addysg o fis Mawrth 2020 ymlaen ac mae’n bosibl y bydd ei effaith yn parhau i gael ei weld yn ffigurau’r datganiad hwn.

Prif bwyntiau

  • Yn ystod 2021/22, roedd yna 149,350 o ddysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach (SAB), darparwyr dysgu oedolion neu ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith.
  • Roedd 119,300 dysgwr unigryw mewn SAB, cynnydd o tua 10% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Roedd y cynnydd hwn yn bennaf yn sgil ag adferiad yn nifer y dysgwyr rhan-amser mewn SAB (i fyny 28%).
  • Roedd nifer y dysgwyr llawn-amser mewn SAB wedi gostwng 5%, ond y dysgwyr ar raglenni dysgu seiliedig ar waith mewn SAB wedi cynyddu 7%.
  • Roedd 10,440 o ddysgwyr unigryw mewn Dysgu Oedolion, 88% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, felly roedd ar ei lefel uchaf ers 2018/19. 
  • Roedd cyfanswm nifer y dysgwyr ar raglenni dysgu seiliedig ar waith (gan gynnwys y rheini a oedd gyda darparwyr hyfforddiant eraill) wedi gostwng 15% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Gellir egluro hyn yn rhannol yn sgil yr hyfforddiaethau a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022.
  • Dechreuwyd tua 3% yn llai o raglenni dysgu prentisiaethau.

Nodyn

Mae’r datganiad ystadegol cyntaf hwn yn crynhoi data ar nifer y dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-16, heb gynnwys y rheini mewn hefydliadau addysg uwch neu ysgolion ond gan gynnwys SAB, darparwyr eraill dysgu seiliedig ar waith a darpariaeth dysgu oedolion a gasglwyd drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru Llywodraeth Cymru.

Adroddiadau

Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: Awst 2021 i Orffennaf 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 762 KB

PDF
Saesneg yn unig
762 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Myfyrwyr addysg bellach mewn sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch ym mis Rhagfyr, 2009 i 2021 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 24 KB

ODS
24 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Dysgwyr darparwr sy'n cael eu dysgu mewn sefydliadau addysg bellach, 2012/13 i 2021/22 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 33 KB

ODS
33 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Llwyth o gyfatebiadau llawn amser i fyfyrwyr ar gyfer dysgwyr addysg bellach ac addysg uwch, 2009/10 i 2021/22 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 22 KB

ODS
22 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Ian Shipley

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.