Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cyllid rydym wedi’i ddarparu i gynlluniau ffyrdd a gafodd eu hystyried yn ystod yr adolygiad ffyrdd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Chwefror 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yr A487 Dorglwyd, Comins Coch

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £76,992 ar y cynllun hwn.

Yr A40 Fferm Millbrook, Aberhonddu

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £52,812 ar y cynllun hwn.

Yr A494 Gwella cyffordd ar Ffordd Maesgammedd

Ar Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £218,417 ar y cynllun hwn.

Cynlluniau diogelwch yng Nghanolbarth Cymru: Yr A470 Caersŵs, yr A470 Llangurig, yr A470 Llanidloes, yr A470 Pont-y-bat (Felinfach), yr A487 Llanrhystud, yr A487 Machynlleth, a’r A487 i’r gogledd o Aberarth

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £1.2m ar y cynlluniau hyn.

Yr A487 Rhiwstaerdywyll

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £36,000 (ac eithrio gwaith arfarnu cynnar) ar y cynllun hwn.

Yr A487 Llwyn Mafon

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £60,000 ar y cynllun hwn.

Yr A470 Allt-mawr (Fferm Chapel House)

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £37,000 ar y cynllun hwn.

Yr A494 Lôn Fawr Rhuthun / Ffordd Corwen

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £55,582 ar y cynllun hwn.

Yr A40 Coridor Caerfyrddin i Sanclêr

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £96,070 ar y cynllun hwn.

Yr A48 Cross Hands i Ben-sarn

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £265,117 ar y cynllun hwn.

Yr A48 Gwella cyffordd yn Nant-y-caws

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £109,794 ar y cynllun hwn.

Yr M4 Cyffyrdd 38 i 43 yn Ardal Port Talbot

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £96,158 ar y cynllun hwn.

Y Drydedd Bont dros y Fenai

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £2,005,500 ar y cynllun hwn.                                                                                                                      

Gwella Coridor Sir y Fflint

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £4,341,748 ar y cynllun hwn.

Yr A483 Cyffyrdd 3 i 6 ar Ffordd Osgoi Wrecsam

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £2,334,880 ar y cynllun hwn.

Yr A55/ A494 Astudiaeth o Gydnerthedd y Rhwydwaith

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £1,776,319 ar y cynllun hwn.

Yr A55: Cyffyrdd 23 i 24 Astudiaeth o’r Coridor

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £45,207 ar y cynllun hwn.

Yr A55: Cyffyrdd 24 i 29 Astudiaeth o’r Coridor

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £26,216 ar y cynllun hwn.

Yr A55: Cyffyrdd 29 i 33b Astudiaeth o’r Coridor / A55 – Cyffyrdd 30 i 32a Astudiaeth o’r Coridor

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £190,049 ar y cynlluniau hyn.

Yr A55: Adolygiad o groesfannau un-lefel

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £8,902 ar y cynllun hwn.

Yr A55: Cyfyngiadau dim goddiweddyd ar gerbydau araf

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £40,302 ar y cynllun hwn.

Yr A44: Llangurig i Aberystwyth

Ar14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £35,992 ar y cynllun hwn.

Yr A5 / A483 Cylchfan Halton

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £206,756 ar y cynllun hwn.

Yr A40 Coridor Caerfyrddin i Landeilo

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £90,060 ar y cynllun hwn.

Yr M4 Cyffyrdd 35 i 38 yn Ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £145,942 ar y cynllun hwn.

Yr M4 Cyffyrdd 32 i 35 ac Amryfal Ymyriadau ar Goridorau Coryton i Ferthyr ar yr A470

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £494,000 ar y cynllun hwn.

Yr M4 Cyffyrdd 43 i 47 yn Ardal Abertawe

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £229,306 ar y cynllun hwn.

Yr A55 Cyfnewidfa Ewloe (Cyffordd 33b) i’r A494 Queensferry

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £125,268.90 ar y cynllun hwn.

Coridor Trafnidiaeth Dwyreiniol Caerdydd

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £138,000 ar y cynllun hwn.

Yr A4076 Hwlffordd

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £101,907 ar y cynllun hwn.

Yr A4042 y Coridor Deheuol, Pont-y-pŵl i’r M4

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £101,512 ar y cynllun hwn.

Yr A487 Abergwaun i Aberteifi

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £43,400 ar y cynllun hwn.

Coridor Twf Caer–Brychdyn (Y Gogledd)

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £20,000 ar y cynllun hwn.

Cynlluniau awdurdodau lleol

Gwelliannau i Rwydwaith Ardal Drefol Llanelli a’r Llain Arfordirol (Cyffordd 48)

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £1,223,000 ar y cynllun hwn.

Coridorau Trafnidiaeth Gyhoeddus Strategol Sir Gaerfyrddin

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £770,000 ar y cynllun hwn.

Gwelliannau i Gerbytffordd y Cymer

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £671,000 ar y cynllun hwn.

Addasu Ffordd yr Arfordir a Gwyro’r A487 yn Niwgwl

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £615,000 ar y cynllun hwn.

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Cyswllt Dinesig y Gogledd, Abertawe

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £902,000 ar y cynllun hwn.

Porth Gogleddol Cwm Cynon / Ffordd Osgoi Llanharan 2021 i 2026

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi dyrannu cyfanswm cyllid o £5,281,397 i Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf tuag at ei becyn seilwaith mawr.

Mynediad i Gyffyrdd Twnnel Hafren

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £19,630,000 ar y cynllun hwn.

Metro’r Gogledd – Gwella Tagfeydd yng Nghanol Tref Abergele

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £134,000 ar y cynllun hwn.

Metro’r Gogledd – Gwella Tagfeydd yn Llandudno – Cam 4

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £503,956 ar y cynllun hwn.

Yr A469 Troedrhiwfuwch

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £50,000 ar y cynllun hwn.

Ffordd Aber-big

Ar 14 Chwefror 2023, roeddem wedi gwario £300,000 ar y cynllun hwn.