Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn cynnig cipolwg ar p'un ai yw’r polisi rhenti yn addas i'w bwrpas ac yn cyflawni ei amcanion gwreiddiol. Yn arbennig yng nghyd-destun datblygiadau allanol.

Yn gyffredinol, mae’r Polisi Rhenti yn cyflawni ei amcanion a dylid ei gadw.

Y prif ganfyddiadau oedd:

  • ymddengys fod y mecanweithiau ar gyfer symud rhenti i fod o fewn bandiau targed wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan
  • nododd landlordiaid y manteision canlynol i’r polisi rhent: eglurder, tryloywder a chymaroldeb
  • dylai penderfyniadau ymgodiadau polisi rhent gynnwys ystyriaeth o: fforddiadwyedd, y berthynas dros amser rhwng enillion a rhenti, rhwng rhenti cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr a gallu landlordiaid i sicrhau cydbwysedd rhwng rhenti a buddsoddi
  • teimlir fod diffyg cydweddu rhwng y polisi rhenti a'r polisi ar gyfraddau grant ar gyfer datblygiadau newydd
  • cododd nifer o randdeiliaid, tenantiaid a landlordiaid cymdeithasol y mater o werth am arian ac felly mae'r ymchwil yn awgrymu archwilio monitro safonau yn y maes hwn.

Adroddiadau

Adolygiad o’r polisi rhent: adroddiad terfynol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: adroddiad terfynol (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 568 KB

PDF
568 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E1 (dadansoddiad o’r budd-dal tai) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 86 KB

ODS
86 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E2 (dadansoddiad o’r credyd cynhwysol) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 82 KB

ODS
82 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E3 (dadansoddiad o’r credyd cynhwysol (senario CPI+0.5%)) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 82 KB

ODS
82 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E4 (dadansoddiad o’r credyd cynhwysol (senario CPI+1.0%)) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 82 KB

ODS
82 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E5 (dadansoddiad o’r credyd cynhwysol (senario CPI+1.5%)) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 81 KB

ODS
81 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E6 (polisi dau blentyn (senario CPI+0.5%)) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 54 KB

ODS
54 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E7 (polisi dau blentyn (senario CPI+1.0%)) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 53 KB

ODS
53 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r polisi rhent: atodiad E8 (polisi dau blentyn (senario CPI+1.5%)) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 52 KB

ODS
52 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Lucie Griffiths

Rhif ffôn: 0300 025 5780

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.