Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau tonnau 2018 i 2022 Arolwg Omnibws Cymru ac yn rhoi dadansoddiad wedi’i ddiweddaru o’r canfyddiadau a gyhoeddwyd yn 2014.

Fel rhan o’r gwaith datblygu ar gyfer y Bil drafft, comisiynodd Llywodraeth Cymru gwestiynau yng nghylch mis Mawrth 2014 o Arolwg Omnibws Cymru a gynhaliwyd gan Beaufort Research Ltd. Diben y gwaith hwnnw oedd cynyddu dealltwriaeth o agweddau’r cyhoedd at alcohol ac isafbris.

Yn dilyn y gwaith hwn ac fel rhan o ddiwallu’r anghenion tystiolaeth ar gyfer gweithredu’r Ddeddf, comisiynodd Llywodraeth Cymru gwestiynau pellach yng nghylch mis Medi 2018 a mis Mawrth 2020 o’r arolwg. Diben hyn oedd deall agweddau’r cyhoedd at alcohol ac ymwybyddiaeth o’r cynlluniau a chyflwyno isafbris am alcohol yn y pen draw.

Ymhellach, rhwng Mehefin 2020 a Mehefin 2022 cynhwyswyd is-set o gwestiynau (amlder yfed, nifer yr unedau a yfwyd ar ddiwrnod arferol o yfed ac amlder goryfed mewn pyliau) mewn pum ton arall o’r arolwg omnibws.

Adroddiadau

Agweddau’r cyhoedd at isafbris am alcohol yng Nghymru ac ymwybyddiaeth ohono, 2018 i 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Agweddau’r cyhoedd at isafbris am alcohol yng Nghymru ac ymwybyddiaeth ohono, 2018 i 2022 (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 328 KB

PDF
328 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Agweddau’r cyhoedd at isafbris am alcohol yng Nghymru ac ymwybyddiaeth ohono, 2018 i 2022 (atodiad data) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 986 KB

PDF
986 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Janine Hale

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.