Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad byr hwn yn rhoi amcangyfrifon wedi’u modelu ar nifer yr aelwydydd nad ydynt yn gallu fforddio cadw eu cartrefi wedi’u wresogi’n ddigonol ym mis Hydref 2021.

Mae'r prif ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi cyn dadansoddi manylach, er mwyn diwallu angen/budd y defnyddwyr. Cyhoeddir dadansoddiad manwl ddiwedd y gwanwyn. Bydd adroddiad methodoleg manwl yn cyd-fynd â hyn. Oherwydd gwahaniaethau yn y fethodoleg, ni ellir cymharu amcangyfrifon modelu 2021 o dlodi tanwydd yn uniongyrchol â ffigurau blaenorol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.