Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r erthygl hon yn rhoi dadansoddiad manwl o amcangyfrifon wedi’u modelu ar nifer yr aelwydydd nad oeddent yn gallu fforddio cadw eu cartrefi wedi’u gwresogi’n ddigonol ym mis Hydref 2021.

Mae’r erthygl hwn yn dilyn Amcangyfrifon tlodi tanwydd wedi'u modelu ar gyfer Cymru (prif ganlyniadau): ym mis Hydref 2021 a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2022 ac mae’n rhoi dadansoddiad manylach o’r amcangyfrifon tlodi tanwydd ar gyfer 2021. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno amcangyfrifon tlodi tanwydd wedi'u modelu ar gyfer Cymru, a gyfrifir gan ddefnyddio’r Arolwg o Gyflwr Tai Cymru 2017-18 fel sylfaen. Ysgrifennwyd yr erthygl hon ar y cyd gan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) ac ystadegwyr Llywodraeth Cymru.

Prif bwyntiau

  • Roedd 14% o’r holl aelwydydd (196,000 aelwydydd) ac aelwydydd sy’n agored i niwed (169,000 aelwydydd) yn byw mewn tlodi tanwydd.
  • Roedd 3% o’r holl aelwydydd (38,000) yn byw mewn tlodi tanwydd difrifol ac roedd 11% (153,000) mewn perygl o dlodi tanwydd.
  • Roedd aelwydydd yn y sector rhentu preifat yn fwy tebygol o fod yn dlawd o ran tanwydd, a 23% o’r rhain yn byw mewn tlodi tanwydd, o'i gymharu â 13% o berchen-feddianwyr neu'r rheiny mewn tai cymdeithasol.
  • Roedd 22% o aelwydydd un person heb blant yn dlawd o ran tanwydd, tra bod 4% o aelwydydd gyda dau oedolyn a phlant mewn tlodi tanwydd.
  • Mae aelwydydd lle mae'r ymatebwr yn ddi-waith neu ar fudd-daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd (MTB) yn fwy tebygol o fod mewn tlodi tanwydd na'r rhai nad ydynt, gyda 7 o bob 10 o’r aelwydydd â’r 10 y cant isaf o incwm mewn tlodi tanwydd.
  • Roedd aelwydydd sy’n byw mewn eiddo hŷn yn fwy tebygol o fod yn dlawd o ran tanwydd gyda 22% o aelwydydd sy’n byw mewn anheddau cyn 1919 mewn tlodi tanwydd. 
  • Roedd aelwydydd mewn anheddau â waliau soled yn fwy tebygol o fod yn dlawd o ran tanwydd (21%) na'r rhai mewn anheddau â waliau ceudod. Fodd bynnag, p'un a oedd waliau ceudod wedi'u hinswleiddio (11%) neu beidio (12%) ni chafodd unrhyw effaith sylweddol ar statws tlodi tanwydd.
  • Roedd hanner yr aelwydydd a oedd yn byw mewn anheddau heb wres canolog (50%) yn dlawd o ran tanwydd o'i gymharu â 12% o'r rhai oedd â gwres canolog.
  • Wrth i sgôr EPC yr annedd ostwng cynyddodd y tebygolrwydd o fod yn dlawd o ran tanwydd, gydag aelwydydd sy'n byw mewn anheddau bandiau A i C (8%) y lleiaf tebygol o fod yn dlawd o ran tanwydd o'i gymharu â'r rhai mewn bandiau F neu G (54%).

Adroddiadau

Amcangyfrifon tlodi tanwydd wedi'u modelu ar gyfer Cymru: ym mis Hydref 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 775 KB

PDF
Saesneg yn unig
775 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Amcangyfrifon tlodi tanwydd wedi'u modelu ar gyfer Cymru: ym mis Hydref 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 16 KB

ODS
Saesneg yn unig
16 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Rachel Bowen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.