Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Cleifion a gafwyd ddiagnosis a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt

  • Yn 2017-18, fe ddechreuodd 87.2% o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, triniaeth o fewn 62 dydd o dderbyn yr atgyfeiriad, i fyny 0.6 pwynt canran o 2016-17 a’r uchaf y fu ers 2013-14.
  • Fe wnaeth perfformiad yn 2017-18 amrywio o 81.2% o gleifion yn dechrau triniaeth o fewn 62 dydd yn Abertawe Bro Morgannwg, i 91.1% yn Hywel Dda.

Cleifion a gafwyd ddiagnosis a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt

  • Yn 2017-18, fe ddechreuodd 97.3% o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, triniaeth o fewn 31 dydd o ddiagnosis, cynnydd bychan o 0.1 pwynt canran ers 2016-17.
  • Fe wnaeth perfformiad yn 2017-18 amrywio o 94.9% o gleifion yn dechrau triniaeth o fewn 31 dydd yn Abertawe Bro Morgannwg i 98.7% yn Cwm Taf. Fe wnaeth dri bwrdd iechyd gwrdd â’r targed dros 2017-18: Cwm Taf, Betsi Cadwaladr a Caerdydd a’r Fro.

Adroddiadau

Amser aros canser GIG, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 777 KB

PDF
Saesneg yn unig
777 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.