Neidio i'r prif gynnwy

Cynhelir yr arolwg dros y ffôn gyda phobl ledled Cymru ac mae'n cynnwys cwestiynau ar effaith y sefyllfa coronafeirws ar gyfer Mehefin 2020.

Mae 1,000 o bobl y mis yn cymryd rhan yn yr arolwg dros y ffôn, ac mae’r pynciau’n cael eu diweddaru bob mis. Mae sampl cynrychioliadol o bobl 16+ oed o bob cwr o Gymru a ddewiswyd ar hap yn cymryd rhan, gan gynnwys pobl sy’n fwy anodd eu cyrraedd a phobl nad ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.