Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn rhoi asesiad dros dro pwysig o effaith Isafbris am Alcohol ar y boblogaeth ehangach o yfwyr yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yfwyr ledled Cymru gan ddefnyddio holiadur ar-lein a thrwy gyfweliadau ansoddol manwl.

 

Cyswllt

Janine Hale

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.