Neidio i'r prif gynnwy

Dysgwch sut gallwch gael band eang cyflymach.

Mae nifer o ffyrdd i gael y cyflymderau sydd eu hangen arnoch. Efallai bod gan eich eiddo fand eang ffibr llawn ar gael, neu efallai bod cyllid neu gefnogaeth arall ar gael.

Darllenwch fwy o wybodaeth am y dewisiadau sydd ar gael i chi i gael band eang cyflymach.

Storiau pobl go iawn

Mae gwahanol dechnolegau y gallwch eu defnyddio i gael band eang cyflymach. Darllenwch fwy am sut mae unigolion, cymunedau a busnesau wedi rhoi hwb i’w cyflymderau band eang.

The Community of Michaelston-y-Fedw
Cymuned Llanfihangel-y-fedw
Mae cydweithio wedi dod â’r gymuned ynghyd.
Andrew and Ann from Cwmbran
Andrew ac Ann o Gwmbrân
Cysylltiad Rhyngrwyd sy'n ddigonol i deulu.
The Community of Crai
Cymuned Crai
Un o'r pethau gorau i ddigwydd yn Crai am amser maith.

Cael band eang cyflymach

Mae band eang yn ffordd o gysylltu â’r rhyngrwyd. Waeth pa gyflymderau sydd eu hangen arnoch chi, mae opsiynau a chymorth ar gael ichi.