Neidio i'r prif gynnwy

Mae'n cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Siaradwch â ni nawr

Os ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind, neu unrhyw un arall rydych chi’n poeni amdanynt wedi dioddef camdriniaeth ddomestig neu drais rhywiol, gallwch gysylltu â llinell gymorth Byw Heb Ofn 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, i gael cyngor a chymorth neu drafod eich opsiynau. 

Cysylltwch â chynghorwyr Byw Heb Ofn am ddim ar y ffôn, drwy sgwrsio ar-lein, neu drwy anfon neges destun neu e-bost.

Cam-drin domestig
Manylion llinell gymorth Byw Heb Ofn, atebion i gwestiynau cyffredin
Trais rhywiol
Manylion llinell gymorth Byw Heb Ofn, atebion i gwestiynau cyffredin
Trais ar sail anrhydedd, a phriodas dan orfod
Manylion llinell gymorth Uned Priodasau dan Orfod, atebion i gwestiynau cyffredin
Caethwasiaeth
Manylion llinell gymorth Caethwasiaeth Fodern, atebion i gwestiynau cyffredin
Anffurfio organau cenhedlu benywod
Manylion llinell gymorth Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod yr NSPCC, atebion i gwestiynau cyffredin