Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am rieni sydd wedi gwahanu

I blant
Weithiau gall teuluoedd sydd wedi gwahanu ei chael yn anodd cytuno ar yr hyn sydd orau i chi ac efallai y bydd angen iddynt ofyn i’r llys teulu gynorthwyo i geisio datrys pethau.
I bobl ifanc
Os yw eich rhieni sydd wedi gwahanu yn ei chael yn anodd cytuno ar yr hyn sydd orau i chi, efallai y byddant yn gofyn i’r llys teulu geisio cynorthwyo.
I oedolion
Gwybodaeth i rieni sydd wedi gwahanu am y ffordd y bydd y llys teulu yn cynorthwyo i ddatrys anghytundebau ynghylch trefniadau ar gyfer eu plant.

Beth yw Cafcass Cymru?

Sefydliad o fewn Llywodraeth Cymru yw Cafcass Cymru sy’n rhoi llais i unrhyw blentyn yng Nghymru sy’n ymwneud â’r system Cyfiawnder Teuluol. Pan benodir ni gan y llys teulu byddwn yn gweithio gyda theuluoedd a sefydliadau eraill i ddarganfod atebion tymor hir ar gyfer y plentyn.

Ynglŷn â Cafcass Cymru