Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o'r sgorau oed-safonedig a gyflawnwyd yn y fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r Profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer 2018.

Mae'r Datganiad Ystadegol Cyntaf hwn yn rhoi gwybodaeth am ddisgyblion ym Mlynyddoedd 2 i 9 y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel Cymru. Mae’n darparu dadansoddiad o sgorau safonedig yn ôl oedran yn y profion darllen a rhifedd cenedlaethol yn ôl rhyw.

Newidiadau i gyhoeddi’r ystadegau yma ar lefel is na Chymru

Yn dilyn ymgynghoriad ar gyhoeddiadau asesiadau athrawon a data'r profion darllen a rhifedd cenedlaethol, ni fydd y Datganiad Ystadegol hwn bellach yn cyhoeddi data ar lefel awdurdod.

Pwyntiau allweddol

Y gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn y sgôr safonedig yn ôl oedran

Mae'r gwahaniaeth yn y sgôr gymedrig safonedig yn ôl oedran ar gyfer bechgyn a merched yn dangos:

  • mae merched yn perfformio'n well na bechgyn yn y profion darllen ym mhob un o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol
  • mae bechgyn yn perfformio'n well na merched yn y prawf rhifedd yn y mwyafrif o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol. Yr eithriadau oedd y prawf gweithdrefnol blwyddyn 8 a’r profion rhifedd ym mlynyddoedd 3 a 7.

Adroddiadau

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol, 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 465 KB

PDF
465 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Nodiadau a gwybodaeth allweddol am ansawdd, 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 406 KB

PDF
406 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol, 2018: tablau , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 114 KB

ODS
114 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.