Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 4 i 29 Rhagfyr 2023.

Addysg a Sgiliau

  • Nifer y disgyblion ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd fesul awdurdod lleol, 2023
  • Canran y disgyblion ysgolion cynradd, canol ac uwchradd sydd â chod post cartref yn yr 20% a 40% o ardaloedd mwyaf difreintiedig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019, ym mis Ionawr 2023
  • Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig fesul ysgol, 2023
  • Disgyblion oedran ysgol gynradd (5 i 10) ac oedran ysgol uwchradd (11 i 15) gydag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) fesul Bwrdd Iechyd Cymru, 2023
  • Disgyblion â nam ar eu clyw fesul ysgol, 2023
  • Athrawon yn ôl mesur (cyfrif pennau, cyfwerth â pherson llawn ac oriau), pynciau a ddysgir a rhyw, 2022/23

Iechyd a gofal cymdeithasol

  • Gweithgarwch corfforol, bwyta ffrwythau a llysiau, a mynegai màs y corff ar gyfer oedolion, yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Uwch, 2016-17 i 2019-20
  • Gweithgarwch corfforol, bwyta ffrwythau a llysiau, a mynegai màs y corff ar gyfer oedolion, yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Uwch, 2021-22 a 2022-23

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Nifer y disgyblion ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd fesul awdurdod lleol, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 6 KB

ODS
Saesneg yn unig
6 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canran y disgyblion ysgolion cynradd, canol ac uwchradd sydd â chod post cartref yn yr 20% a 40% o ardaloedd mwyaf difreintiedig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019, ym mis Ionawr 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 116 KB

ODS
Saesneg yn unig
116 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig fesul ysgol, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 43 KB

ODS
Saesneg yn unig
43 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion oedran ysgol gynradd (5 i 10) ac oedran ysgol uwchradd (11 i 15) gydag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) fesul Bwrdd Iechyd Cymru, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 6 KB

ODS
Saesneg yn unig
6 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion â nam ar eu clyw fesul ysgol, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 21 KB

ODS
Saesneg yn unig
21 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Athrawon yn ôl mesur (cyfrif pennau, cyfwerth â pherson llawn ac oriau), pynciau a ddysgir a rhyw, 2022/23 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 9 KB

ODS
Saesneg yn unig
9 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gweithgarwch corfforol, bwyta ffrwythau a llysiau, a mynegai màs y corff ar gyfer oedolion, yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Uwch, 2016-17 i 2019-20 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 53 KB

ODS
Saesneg yn unig
53 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gweithgarwch corfforol, bwyta ffrwythau a llysiau, a mynegai màs y corff ar gyfer oedolion, yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Uwch, 2021-22 a 2022-23 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 53 KB

ODS
Saesneg yn unig
53 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.