Neidio i'r prif gynnwy

Coedwig Genedlaethol i Gymru

Ymunwch â ni ar ein llwybr antur drwy Gymru wrth i ni greu Coedwig Genedlaethol unigryw sy'n ymestyn ar hyd a lled Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol i Gymru:

  • ymestyn hyd a lled Cymru, gan ei gwneud yn hygyrch i bawb
  • bod yn fenter gymunedol go iawn gyda choetiroedd newydd yn cael eu plannu gan gymunedau, ffermwyr a thirfeddianwyr ledled Cymru
  • creu ardaloedd newydd o goetiroedd yn ogystal ag adfer a chynnal coetiroedd unigryw ac anadferadwy Cymru
  • gwarchod natur a mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth, gan gefnogi iechyd a lles cymunedau hefyd
Beth yw Coedwig Genedlaethol Cymru
Darganfod mwy am Goedwig Genedlaethol Cymru.
Cynllun Statws Coedwig Genedlaethol Cymru
Dysgwch fwy am Gynllun Statws Coedwig Cenedlaethol Cymru.
Swyddogion Cyswllt Coedwig Genedlaethol Cymru
Darllenwch am rôl Swyddogion Cyswllt Coedwig Cenedlaethol Cymru.

Cwrdd â rhai o'n safleoedd

Mae'r Goedwig Genedlaethol yn cynnwys amrywiaeth eang o safleoedd sy'n amrywio oedran, maint, lleoliadau a buddion. 

Coed Gwent
Coed Gwent: Casnewydd
Llwyddiant adfer ar raddfa fawr

Rhagor o wybodaeth

Dysgwch fwy am ein gweledigaeth ar gyfer Coedwig Genedlaethol Cymru ar LLYW.CYMRU.