Neidio i'r prif gynnwy

Sut i greu a golygu'r cynnwys ar ffurf 'cyhoeddiad: cyfarfod' ar LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i'w ddefnyddio

Cyn bod modd creu neu olygu cynnwys, mae angen i chi ddarllen a deall y canlynol:

Dylech hefyd gael fersiwn o'r cynnwys yn barod i'w gyhoeddi.

Defnyddiwch ar gyfer:

 • unrhyw gynnwys a fu’n rhan o gyfarfod, fel crynodeb, cofnodion a phapurau’r cyfarfod

Sut i'w greu

Creu cyhoeddiad: cyfarfod newydd

 1. Mewngofnodi i GOV.WALES a LLYW.CYMRU.
 2. Dewiswch y wedd Workbench yn LLYW.CYMRU (rhaid i chi ddechrau ar y wefan Saesneg).
 3. Dewiswch Create content.
 4. Dewiswch Publication.
 5. Dewiswch Meeting o'r maes Publication.
 6. Llenwch y maes Title. Peidiwch â chynnwys y dyddiad, gan y bydd yn cael ei ychwanegu o'r maes Meeting date.
 7. Llenwch y maes Summary.
 8. Llenwch y maes Meeting date.
 9. Os yw eich dogfen yn un HTML, dewiswch HTML document o'r ddewislen PUBLICATION DOCUMENTS a dewiswch Add new publication document.
 10. Cwblhewch y maes Name gyda document title.
 11. Teipiwch enw'r ddogfen HTML i'r maes HTML document a dewiswch y ddogfen gywir.
 12. Os yw'r ddogfen ond ar gael yn Gymraeg neu Saesneg yn unig, dewiswch yr iaith honno o'r fwydlen Language availability.
 13. Pan fo pob maes wedi cwblhau, dewiswch Create publication document.
 14. Dilynwch gamau 8 i 12 i ychwanegu mwy o ddogfennau HTML.
 15. I ychwanegu dogfen nad yw'n HTML, dewiswch Publication document o'r ddewislen PUBLICATION DOCUMENTS a dewiswch Add new publication document.
 16. Cwblhewch y maes Name gyda document title. Gwnewch yn siŵr bod eich dogfen yn cydymffurfio gyda'r canllawiau enwau dogfennau. Defnyddiwch y maes File i lanlwytho eich ffeil.
 17. Os yw eich dogfen mewn fformat PDF, dewiswch Generate thumbnail i greu cryno-lun yn awtomatig.
 18. Os nad yw'r ddogfen yn PDF, rhaid i chi greu cryno-lun a'i lanlwytho. Dylai'r cryno-lun fod yn 160px (Ll) x 230px (U). Defnyddiwch y maes Thumbnail i lanlwytho cryno-lun.
 19. Os yw'r ddogfen ond ar gael yn Gymraeg neu Saesneg yn unig, dewiswch yr iaith honno o'r fwydlen Language availability.
 20. Pan fo pob maes wedi cwblhau, dewiswch Create publication document.
 21. Dilynwch gamau 14 i 19 i ychwanegu mwy o ddogfennau sydd ddim yn HTML.
 22. Os oes mwy o gynnwys gyda chi, dewiswch Add Content a gludo cynnwys y dudalen i'r maes Content. Bydd y cynnwys yma'n ymddangos o dan y dogfennau ar y dudalen.
 23. Tagiwch i'r Topics perthnasol.
 24. Os yw cynnwys wedi dod gan sefydliad, neu os yw'n sôn am sefydliad, llenwch y maes EXTERNAL ORGANISATIONS.
 25. Ychwanegwch hyd at 5 dolen fewnol INTERNAL LINKS (NODE) i gynnwys sy'n uniongyrchol berthnasol i anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan y cyhoeddiad: cyfarfod.
 26. Ni ddylech fel arfer lenwi'r maes INTERNAL LINKS (TERMS). Mae'r cyhoeddiad: cyfarfod naill ai'n berthnasol i bwnc felly wedi'i dagio iddo, neu'n cynnwys dolenni at dudalennau sy'n diwallu anghenion penodol defnyddwyr.
 27. Er mwyn creu dolen i wefan arall, dewiswch Add External Link.
 28. I arbed ac addasu eto cyn cyhoeddi dewiswch Save and Create New Draft. I arbed a dewis pryd i gyhoeddi yn y dyfodol, rhowch ddddiad ac amser yn SCHEDULING OPTIONS (gallwch ehangu'r maes yma sydd fel arfer i'r dde o'r prif feysydd addasy). Yna dewiswch Save and Approve to go live
 29. I ychwanegu'r Gymraeg, dewiswch TRANSLATE.
 30. Dewiswch Add o'r rhes gyda'r label Welsh.
 31. Diweddarwch pob maes gyda'r testun Cymraeg.
 32. I arbed newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'u gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and publish (this translation). I arbed a chyhoeddi ar y dyddiad a ddewiswyd yng ngham 28, ar ôl dewis Save and Make Draft (this translation) dewiswch Save and Approve to go live (this translation).
 33. Gwnewch yn siwr bod y Gymraeg a'r Saesneg yn yr un stâd gyhoeddi a gwiriwch y ddwy iaith, er enghriafft i sicrhau bod y gosodiad yn gywir a bod y dolenni'n gweithio.

Golygu cyhoeddiad: cyfarfod presennol

 1. Dewch o hyd i'r cyhoeddiad: cyfarfod presennol naill ai drwy edrych ar y wefan i'r cyhoedd neu drwy ddewis Workbench yna All recent content. Rhaid i chi wneud hyn ar GOV.WALES gan fod yn rhaid i'r cynnwys Saesneg gael ei olygu'n gyntaf.
 2. Agorwch y cyhoeddiad: cyfarfod.
 3. Dewiswch EDIT DRAFT neu NEW DRAFT.
 4. Golygwch y cyhoeddiad: cyfarfod.
 5. Llenwch Revision log message (all languages) gan roi crynodeb byr o'r newidiadau.
 6. I arbed newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'u gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and publish (this translation).
 7. Gwnewch yr un newidiadau i'r fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r cyhoeddiad: cyfarfod.

Yr elfennau sydd ar gael

Rhestr o ba elfennau sydd ar gael a sut i'w defnyddio os oes hawl gwneud hynny.

Paragraphs: content

Mae'r paragraff cynnwys yn ddewisol ar gyfer cyhoeddiad: cyfarfod. Gellir ei ddefnyddio i roi mwy o wybodaeth i sicrhau'r defnyddiwr eu bod wedi dod o hyd i'r wybodaeth y maent eu heisiau. Gall hefyd helpu bodloni angen y defnyddiwr heb agor y cynnwys, er enghraifft drwy grynodeb o brif gamau gweithredu'r cyfarfod.

Paragraphs: accordion

Peidiwch â defnyddio'r paragraff acordion ar gyhoeddiad: cyfarfod.

Paragraphs: related links

Peidiwch â defnyddio'r paragraff dolenni perthnasol ar gyhoeddiad: cyfarfod.

Paragraphs: contact details

Peidiwch â defnyddio'r paragraff manylion cyswllt ar gyhoeddiad: cyfarfod.

Paragraphs: call out message

Peidiwch â defnyddio'r paragraff neges alw ar gyhoeddiad: cyfarfod.

Paragraphs: iFrame

I’w ddefnyddio’n unig i fewnblannu fideo YouTube.