Neidio i'r prif gynnwy

Sut i greu a golygu'r cynnwys ar ffurf 'cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo' ar LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i'w ddefnyddio

Cyn bod modd creu neu olygu cynnwys, mae angen i chi ddarllen a deall y canlynol:

Dylech hefyd gael fersiwn o'r cynnwys yn barod i'w gyhoeddi.

Defnyddiwch ar gyfer:

 • grwpio deunyddiau sy'n cefnogi ymgyrch, canllawiau neu bolisi ar 1 dudalen

Mae'r cynnwys yma'n gynnwys atodol. Nid hwn yw:

 • cynnwys sylfaenol yr ymgyrch a grëwyd i newid ymddygiad y gynulleidfa
 • yn ganllawiau sylfaenol sy'n esbonio sut i wneud rhywbeth
 • yn bolisi sylfaenol

Mae'r cynnwys hwn fel arfer ar gyfer pobl eraill i helpu cyfathrebu ein gwaith ni, er enghraifft:

 • poster i arddangos i godi ymwybyddiaeth am ymgyrch
 • delweddau cyfryngau cymdeithasol i annog defnyddwyr i edrych ar brif gynnwys yr ymgyrch

Sut i'w greu

Creu cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo newydd

 1. Mewngofnodi i GOV.WALES a LLYW.CYMRU.
 2. Dewiswch y wedd Workbench yn LLYW.CYMRU (rhaid i chi ddechrau ar y wefan Saesneg).
 3. Dewiswch Create content.
 4. Dewiswch Publication.
 5. Dewiswch Promotional material o'r maes Publication.
 6. Llenwch y maes Title.
 7. Llenwch y maes Summary.
 8. I ychwanegu dogfen nad yw'n HTML, dewiswch Publication document o'r ddewislen PUBLICATION DOCUMENTS. Yna dewiswch Add new publication document.
 9. Cwblhewch y maes Name gyda document title. Gwnewch yn siŵr bod eich dogfen yn cydymffurfio gyda'r canllawiau enwau dogfennau. Defnyddiwch y maes File i lanlwytho eich ffeil.
 10. Os yw eich dogfen mewn fformat PDF, dewiswch Generate thumbnail i greu cryno-lun yn awtomatig.
 11. Os nad yw'r ddogfen yn PDF, rhaid i chi greu cryno-lun a'i lanlwytho. Dylai'r cryno-lun fod yn 160px (Ll) x 230px (U). Defnyddiwch y maes Thumbnail i lanlwytho cryno-lun.
 12. Os yw'r ddogfen ond ar gael yn Gymraeg neu Saesneg yn unig, dewiswch yr iaith honno o'r fwydlen Language availability.
 13. Pan fo pob maes wedi cwblhau, dewiswch Create publication document.
 14. Dilynwch gamau 7 i 12 i ychwanegu mwy o ddogfennau sydd ddim yn HTML.
 15. Tagiwch i'r Topics perthnasol.
 16. Os yw cynnwys wedi dod gan sefydliad, neu os yw'n sôn am sefydliad, llenwch y maes EXTERNAL ORGANISATIONS.
 17. Ychwanegwch hyd at 5 dolen fewnol INTERNAL LINKS (NODE) i gynnwys sy'n uniongyrchol berthnasol i anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan y cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.
 18. Ni ddylech fel arfer lenwi'r maes INTERNAL LINKS (TERMS). Mae'r cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo naill ai'n berthnasol i bwnc felly wedi'i dagio iddo, neu'n cynnwys dolenni at dudalennau sy'n diwallu anghenion penodol defnyddwyr.
 19. Er mwyn creu dolen i wefan arall, dewiswch Add External Link.
 20. I arbed ac addasu eto cyn cyhoeddi dewiswch Save and Create New Draft. I arbed a dewis pryd i gyhoeddi yn y dyfodol, rhowch ddddiad ac amser yn SCHEDULING OPTIONS (gallwch ehangu'r maes yma sydd fel arfer i'r dde o'r prif feysydd addasy). Yna dewiswch Save and Approve to go live.
 21. I ychwanegu'r Gymraeg, dewiswch TRANSLATE.
 22. Dewiswch Add o'r rhes gyda'r label Welsh.
 23. Diweddarwch pob maes gyda'r testun Cymraeg.
 24. I arbed newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'u gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and publish (this translation). I arbed a chyhoeddi ar y dyddiad a ddewiswyd yng ngham 20, ar ôl dewis Save and Make Draft (this translation) dewiswch Save and Approve to go live (this translation).
 25. Gwnewch yn siwr bod y Gymraeg a'r Saesneg yn yr un stâd gyhoeddi a gwiriwch y ddwy iaith, er enghriafft i sicrhau bod y gosodiad yn gywir a bod y dolenni'n gweithio.

Golygu cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo newydd

 1. Dewch o hyd i'r cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo presennol naill ai drwy edrych ar y wefan i'r cyhoedd neu drwy ddewis Workbench yna All recent content. Rhaid i chi wneud hyn ar GOV.WALES gan fod yn rhaid i'r cynnwys Saesneg gael ei olygu'n gyntaf.
 2. Agorwch y cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.
 3. Dewiswch EDIT DRAFT neu NEW DRAFT.
 4. Golygwch y cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.
 5. Llenwch Revision log message (all languages) gan roi crynodeb byr o'r newidiadau.
 6. I arbed newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'u gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and publish (this translation).
 7. Gwnewch yr un newidiadau i'r fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.

Yr elfennau sydd ar gael

Rhestr o ba elfennau sydd ar gael a sut i'w defnyddio os oes hawl gwneud hynny.

Paragraphs: content

Peidiwch â defnyddio'r paragraff cynnwys mewn cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.

Paragraphs: accordion

Peidiwch â defnyddio'r paragraff acordion mewn cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.

Paragraphs: related links

Dilynwch ddiffiniad dolenni perthnasol i ychwanegu dolenni perthnasol. Gallwch ei ddefnyddio i roi dolen i'r ymgyrch ei hun.

Paragraphs: contact details

Peidiwch â defnyddio'r paragraff manylion cyswllt mewn cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.

Paragraphs: call out message

Peidiwch â defnyddio'r paragraff neges alw mewn cyhoeddiad: deunydd hyrwyddo.

Paragraphs: iFrame

I’w ddefnyddio’n unig i fewnblannu fideo YouTube.