Neidio i'r prif gynnwy

Sut i greu a golygu'r cynnwys ar ffurf 'hysbysiad: datganiad i'r wasg' ar LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i'w ddefnyddio

Cyn bod modd creu neu olygu cynnwys, mae angen i chi ddarllen a deall y canlynol:

Dylech hefyd gael fersiwn o'r cynnwys yn barod i'w gyhoeddi.

Dim ond Swyddfa'r Wasg all ddefnyddio'r math yma.

Defnyddiwch ar gyfer: 

 • datganiadau i’r wasg heb eu golygu, a anfonir at y cyfryngau

Peidiwch â chreu datganiad i'r wasg:

 • ar gyfer datganiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru (defnyddiwch araith ar gyfer hyn)
 • i hyrwyddo cyhoeddi cynnwys arall (er enghraifft, ystadegau)

Sut i'w greu

Creu hysbysiad: datganiad i'r wasg newydd

 1. Mewngofnodi i GOV.WALES a LLYW.CYMRU.
 2. Dewiswch y wedd Workbench yn LLYW.CYMRU (rhaid i chi ddechrau ar y wefan Saesneg).
 3. Dewiswch Create content.
 4. Dewiswch Announcement.
 5. Dewiswch Press release o'r maes Announcement Type .
 6. Llenwch y maes Title.
 7. Llenwch y maes Summary.
 8. Os oes delwedd, dewiswch Choose File o'r maes Image.
 9. Dewiswch Add Content a gludo cynnwys y dudalen i'r maes Content.
 10. Tagiwch i'r Topics perthnasol.
 11. Os yw cynnwys wedi dod gan sefydliad, neu os yw'n sôn am sefydliad, llenwch y maes EXTERNAL ORGANISATIONS.
 12. Ychwanegwch hyd at 5 dolen fewnol INTERNAL LINKS (NODE) i gynnwys sy'n uniongyrchol berthnasol i anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan yr hysbysiad: datganiad i'r wasg.
 13. Ni ddylech fel arfer lenwi'r maes INTERNAL LINKS (TERMS). Mae'r hysbysiad: datganiad i'r wasg naill ai'n berthnasol i bwnc felly wedi'i dagio iddo, neu'n cynnwys dolenni at dudalennau sy'n diwallu anghenion penodol defnyddwyr.
 14. Er mwyn creu dolen i wefan arall, dewiswch Add External Link.
 15. I arbed ac addasu eto cyn cyhoeddi dewiswch Save and Create New Draft. I arbed a dewis pryd i gyhoeddi yn y dyfodol, rhowch ddddiad ac amser yn SCHEDULING OPTIONS (gallwch ehangu'r maes yma sydd fel arfer i'r dde o'r prif feysydd addasy). Yna dewiswch Save and Approve to go live.
 16. I ychwanegu’r Gymraeg, dewiswch TRANSLATE.
 17. Dewiswch Add o'r rhes gyda'r label Welsh.
 18. Diweddarwch pob maes gyda'r testun Cymraeg.
 19. I gadw newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'i gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Publish (this translation). I arbed a chyhoeddi ar y dyddiad a ddewiswyd yng ngham 15, ar ôl dewis Save and Make Draft (this translation) dewiswch Save and Approve to go live (this translation).
 20. Gwnewch yn siwr bod y Gymraeg a'r Saesneg yn yr un stâd gyhoeddi a gwiriwch y ddwy iaith, er enghriafft i sicrhau bod y gosodiad yn gywir a bod y dolenni'n gweithio.

Golygu hysbysiad: datganiad i'r wasg presennol

 1. Dewch o hyd i'r hysbysiad: datganiad i'r wasg presennol, naill ai drwy edrych ar y wefan i'r cyhoedd neu drwy ddewis Workbench yna All recent content. Rhaid i chi wneud hyn ar GOV.WALES gan fod yn rhaid i'r cynnwys Saesneg gael ei olygu'n gyntaf.
 2. Agorwch yr hysbysiad: datganiad i'r wasg.
 3. Dewiswch EDIT DRAFT neu NEW DRAFT.
 4. Golygu'r hysbysiad: datganiad i'r wasg.
 5. Llenwch Revision log message (all languages) gan roi crynodeb byr o'r newidiadau.
 6. I arbed newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'i gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Publish (this translation).
 7. Gwnewch yr un newidiadau i'r fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r hysbysiad: datganiad i'r wasg.

Yr elfennau sydd ar gael

Rhestr o ba elfennau sydd ar gael a sut i'w defnyddio os oes hawl gwneud hynny.

Paragraphs: content

Rhaid i chi ddefnyddio'r paragraff cynnwys ar gyfer y rhan fwyaf o gynnwys y dudalen.

Paragraphs: accordion

Dilynwch ddiffiniad acordion i ychwanegu acordion. 

Paragraphs: related links

Dilynwch ddiffiniad dolenni perthnasol i ychwanegu dolenni perthnasol.

Paragraphs: call out message

Peidiwch â defnyddio'r paragraff neges alw ar hysbysiad: datganiad i'r wasg.

Paragraphs: contact details

Dilynwch y diffiniad manylion cyswllt i ychwanegu gwybodaeth gyswllt, er enghraifft, rhif ffôn.

Paragraphs: inline document

Defnyddiwch dogfen fewnol i lanlwytho ffeil sy'n berthnasol yng nghyd-destun yr hysbysiad: datganiad i'r wasg yn unig.

Peidiwch â'i ddefnyddio i gyhoeddi dogfen:

 • sydd eisoes wedi cyhoeddi ar LLYW.CYMRU, yn hytrach rhowch ddolen i'r ddogfen
 • ddylai gael ei gyhoeddi fel tudalen ar wahân ar LLYW.CYMRU, cyhoeddiad er enghraifft

Paragraphs: iFrame

I’w ddefnyddio’n unig i fewnblannu fideo YouTube.

Internal links (node)

Defnyddiwch i greu dolenni at tua 5 o dudalennau sydd â chysylltiad agos ag anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan y cyhoeddiad: datganiad i'r wasg.

Internal links (terms)

Dylech osgoi defnyddio dolenni mewnol ('terms'). Mae'r dolenni hyn yn rhaid at bynciau, ac fel arfer mae'r briwsion bara eisoes wedi dod o hyd i'r pwnc perthnasol.

External links

Dilynwch y diffiniad dolenni bach ochr i greu dolenni at gynnwys sydd â chysylltiad uniongyrchol ag anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan eich cynnwys.