Neidio i'r prif gynnwy

Sut i greu PDFs a dogfennau Microsoft Office hygyrch.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cymwysiadau Microsoft Office

“If we connect with the broadest possible audience, we not only make products that more people can use, we also just make better products.” – Egwyddor Dylunio Cynhwysol.

Mae'r canllaw hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office i greu:

  • dogfennnau hygyrch
  • taenlenni hygyrch
  • cyflwyniadau hygyrch
  • negeseuon e-bost hygyrch

Mae sicrhau bod deunyddiau digidol yn hygyrch cyn cyhoeddi yn rhan o arferion gorau Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn ofyniad cyfreithiol yn sgil cyflwyno rheoliadau newydd yn y DU. Mae'r rhain yn dilyn Cyfarwyddeb yr UE ar Hygyrchedd Gwefannau a Chymwysiadau Symudol y Sector Cyhoeddus.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r holl ddeunyddiau sy'n cael eu paratoi a'u cyhoeddi ar wefannau'r sector cyhoeddus fod yn hygyrch i bawb. Mae'n rhaid iddynt gyrraedd safon uwch, sy'n cynnwys defnyddwyr technolegau cynorthwyol. Mae hyn yn cynnwys meddalwedd darllen sgrin, rhaglenni testun-i-lais a dyfeisiau sy'n gallu darllen Braille. 

PDFs