Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor arfer gorau ar gyfer gwneud PDFs newydd a phresennol yn hygyrch cyn eu cyhoeddi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Dylech gyhoeddi'r rhan fwyaf o'r cynnwys ar GOV. CYMRU fel tudalennau gwe (a elwir weithiau yn dudalennau HTML). Mae hyn yn golygu y gall pawb ddefnyddio ein gwefan. 

Os ydych yn bwriadu cyhoeddi PDF, gwiriwch yn gyntaf a allwch ddefnyddio ffeil PDF

Os ydych chi'n cyhoeddi cynnwys fel ffeil PDF, rhaid i chi sicrhau ei fod yn hygyrch.

Gwella hygyrchedd ffeil PDF newydd

Defnyddiwch offer a thechnegau awduro sy'n gwneud y mwyaf o hygyrchedd eich dogfen ffynhonnell cyn ei harbed fel PDF. 

Wrth ddefnyddio Microsoft Word, Excel neu PowerPoint, dilynwch y cyngor ar greu dogfennau hygyrch

Os ydych chi'n defnyddio Adobe InDesign, dilynwch greu PDFs hygyrch (ar adobe.com). 

Wrth sganio dogfen bapur, defnyddiwch Optical Character Recognition (OCR) i gynhyrchu PDF y gellir ei dagio ar gyfer hygyrchedd. Am fwy o help gweler dogfennau wedi'u sganio

Os ydych chi'n creu dogfen neu ffurflen ryngweithiol, defnyddiwch offer ffurflen i ychwanegu meysydd a rheolaethau eraill. Am fwy o help, gweler dogfennau neu ffurflenni rhyngweithiol

Dilynwch y cyngor hygyrchedd delwedd yn delweddau ar LLYW.CYMRU

Dilynwch y cyngor ar hygyrchedd tabl yn tablau ar LLYW.CYMRU.

Allanoli PDF hygyrch 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynhyrchu ffeil hygyrch o'ch dogfen ffynhonnell. 

Wrth arbed fel PDF, ffurfweddu'r gosodiadau allbwn i: 

  • creu llyfrnodau gan ddefnyddio penawdau 
  • cynnwys tagiau strwythur dogfennau 

Gwella hygyrchedd ffeil PDF sy'n bodoli eisoes

Efallai y bydd angen newidiadau ar ffeiliau PDF presennol i wella eu hygyrchedd.

Dogfennau wedi'u sganio 

Defnyddiwch Adnabyddiaeth Cymeriad Optegol (OCR) i olygu PDFs a grëwyd trwy sganio deunyddiau printiedig. Am fwy o help ar hyn, gweler sut i olygu dogfennau wedi'u sganio (ar adobe.com)

Dogfennau neu ffurflenni rhyngweithiol 

Ychwanegwch feysydd ffurflen a rheolyddion eraill i drosi eich dogfen yn ffurflen PDF. Ychwanegwch ddisgrifiadau byr i bob elfen ffurflen. Am fwy o help ar hyn, gweler Hanfodion maes ffurf PDF (ar adobe.com)

Tagio 

Mae tagio PDF yn rhoi strwythur y gellir ei ddehongli gan dechnolegau cynorthwyol, fel darllenwyr sgrin. Mae tagiau yn nodi trefn ddarllen dogfen ac yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am elfennau eraill, fel delweddau a thablau. Sicrhewch fod eich PDF wedi'i dagio'n gywir. Am fwy o help ar hyn, gweler tagio PDF (ar adobe.com). 

Delweddau a graffeg

Dilynwch y cyngor hygyrchedd delwedd yn delweddau ar LLYW.CYMRU

Tablau

Dilynwch y cyngor ar hygyrchedd tabl yn tablau ar LLYW.CYMRU

Gwiriwch eich PDF am hygyrchedd

Defnyddiwch wiriwr hygyrchedd Adobe Acrobat Pro i sganio'ch PDF ar gyfer unrhyw faterion hygyrchedd. Darganfyddwch fwy am sut i wirio hygyrchedd PDFs (ar adobe.com)

Rhaid i chi gywiro'r holl faterion hygyrchedd cyn i chi gyhoeddi'r ffeil.  

Efallai y bydd angen i chi ddychwelyd i'r ddogfen ffynhonnell i gywiro rhai o'r materion hynny ac allforio PDF hygyrch newydd o'r gwreiddiol.

Cael cyngor arbenigol

Efallai y bydd angen cyngor arbenigol arnoch os yw'ch PDF yn gymhleth. Mae staff Llywodraeth Cymru'n cael help drwy chwilio'r fewnrwyd am ‘cyweirio dogfennau PDF'.