Neidio i'r prif gynnwy

Mae asesiadau effaith hawliau plant (CRIA) yn galluogi gweinidogion i gydymffurfio gyda'r ddyletswydd sylw dyledus o dan adran 1 Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Maent yn helpu cynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn wrth wneud penderfyniadau.

Mae CRIA yn cael ei wneud fel rhan o'r broses asesiad effaith integredig.

Mae'r CRIA yn galluogi swyddogion i ystyried yr effaith ar blant a'u hawliau o unrhyw ddeddf, polisi neu benderfyniad cyllidebol.

Os ydych yn credu nad yw'r CRIS wedi ei gwblhau, ond y dylai fod wedi, gallwch wneud cwyn i Lywodraeth Cymru.

Gweld asesiad effaith hawliau plant.