Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu ar gyfer Ebrill 2020 i Fawrth 2021.

Cafodd 'Cymorth ar gyfer gwella tai, Ebrill 2020 i Fawrth 2021' ei ddiwygio oherwydd camgymeriad a nodwyd yn y data a gyflwynwyd ar gyfer Caerdydd (sy’n effeithio ar gyfanswm Cymru). Mae ffigyrau diwygiedig wedi'u cynnwys yn y ‘Cymorth ar gyfer gwella tai, Ebrill 2021 i Fawrth 2022’ datganiad a thablau cysylltiedig StatsCymru. Sylwch nad yw'r ‘Cymorth ar gyfer gwella tai, 2020-21’ datganiad wedi'i ddiweddaru.

Cyfnod y datganiad hwn (mis Ebrill 2020 i fis Mawrth 2021) oedd blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19) pan gyflwynwyd mesurau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys rhai cyfnodau clo. Mae’n bosibl bod yr amharu ar wasanaethau awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod wedi effeithio ar y ffigurau. Dylid cadw hyn mewn cof, yn enwedig wrth gymharu â data blynyddoedd blaenorol.

Prif bwyntiau

  • Yn ystod 2020-21, £34.5 miliwn oedd cyfanswm gwariant ar gymorth i wella tai  (gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (DFGs). Cofnododd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol ostyngiad o ran gwariant cyffredinol. Mae’n bosibl mai’r amharu a welwyd yn sgil pandemig y Coronafeirws yw’r rheswm am hyn.
  • Yn ystod 2020-21, cwblhawyd 2,511 o Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol (DFGs) gyda chyfanswm gwerth o £20.2 miliwn gan awdurdodau lleol yng Nghymru. o' gymharu â 2018-19, roedd hyn yn ostyngiad o 37% yng ngwerth cyffredinol Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol.

Adroddiadau

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai, Ebrill 2020 i Fawrth 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.