Neidio i'r prif gynnwy

1. Trosolwg

Gallai prosiectau ar gyfer ailddatblygu a gwella canol trefi neu ardaloedd cyfagos fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan un neu fwy o'r canlynol:

  • rhaglen targedu buddsoddiad mewn adfywio
  • rhaglen adeiladu ar gyfer y dyfodol
  • cronfa benthyciadau canol trefi

Enghreifftiau o brosiectau a allai fod yn gymwys i gael cymorth

  • datblygu adeiladau sydd heb eu defnyddio, sy'n wag neu sydd mewn cyflwr gwael a'u troi'n fusnesau, tai, cyfleusterau hamdden, eiddo masnachol, neu gyfleusterau cymunedol
  • gwella golwg adeiladau a/neu eu hail gynllunio i'w gwneud yn fwy ymarferol 
  • gwella eiddo sy'n bodoli eisoes drwy gyflwyno gwasanaethau arloesol a chysylltedd, megis band eang cyflym iawn, a fydd yn denu busnesau