Neidio i'r prif gynnwy

Cychwyn y siwrne ddwyieithog

Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant?

Enwau Cymraeg i Blant
Wyt ti'n chwilio am enw Cymraeg arbennig i dy fabi? Dyma rai o'r enwau mwyaf poblogaidd yng Nghymru
Gweithgareddau 'Cymraeg i Blant' Lleol
Mae cefnogaeth ar gael ar draws Cymru er mwyn helpu ti a dy blentyn i ddefnyddio’r Gymraeg.
Geiriau cynnar a chaneuon
Mae siarad ychydig o eiriau a chanu caneuon Cymraeg syml yn ffordd wych o ddechrau rhannu’r iaith gyda’ch plentyn. Yma fe welwch lyfr caneuon Cymraeg i Blant.
Y Siwrne
Sesiynau Cymraeg i Blant
Cyn Geni
Mae babis yn gallu clywed lleisiau a cherddoriaeth yn y groth.
Fy Mhrofiad
Symudodd Oliver i Geredigion o Tameside gyda’i bartner Jen a’u merch Jess.
Felly beth nesaf?
Mae pob math o gwestiynau yn codi wrth wneud penderfyniad o bwys. Dyma ychydig o gyngor gan rai â phrofiad go iawn.
Cefnogaeth Bellach
Beth am ddechrau gwneud pethau bychain nawr i helpu dy blentyn i ddysgu yn Gymraeg? Mae yna wefannau ac apiau ar gael i ti.
Diwrnod llawn o Gymraeg
Gwybodaeth i gael eich plant i ddefnyddio’r Gymraeg yn fwy yr haf yma.

Cymraeg yn addysg

Cefnogi dy blentyn i ddysgu Cymraeg.