Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad gwerthuso interim o weithredu ac effaith y Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020.

Mae adroddiad y gwerthusiad interim yn ystyried trefniadau gweinyddu a chyflenwi’r cynllun grantiau ac yn cyflwyno casgliadau cychwynnol ar yr effaith.

Cyswllt

Hannah Browne Gott

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.