Neidio i'r prif gynnwy

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Ann Keane
Ann Keane
Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Pennaeth y Flwyddyn

Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu

Hyrwyddo Lles Disgyblion a Cynhwysiant

Rheolwr Busnes yr Ysgol/Bwrsar

Cefnogi Athrawon a Dysgwyr

Athro’r Flwyddyn

Hyrwyddo Cysylltiadau gyda Rhieni a’r Gymuned