Neidio i'r prif gynnwy

Rownd derfynol

Kirsty Redmond

Mae Kirsty Redmond, 21 oed, wedi wynebu heriau hyfforddiant er bod ganddi gyfrifoldebau mawr iawn gartref hefyd. Er bod ganddi hithau anawsterau dysgu, mae’n gofalu am ei thad a phlant eraill y teulu. Pan fu farw ei mam, a bu’n rhaid i Kirsty gymryd y cyfrifoldeb o ofalu am ei theulu.

Cafodd Kirsty help y darparwr hyfforddiant PeoplePlus trwy raglen Hyfforddeiaeth (Ymgysylltu) ac yna ymlaen i Lefel 1 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac arweiniodd hyn at swydd gyda chartref gofal Fredericks House ym Merthyr Tudful.