Neidio i'r prif gynnwy

Rownd derfynol

Connor Paskell

Mae gyrfa Connor Paskell wedi codi’n uchel ers iddo gychwyn prentisiaeth gyda British Airways Avionic Engineering (BAAE) yn Llantrisant.

Roedd Connor, 21, sy’n byw yn Llantrisant, yn benderfynol o gychwyn gyrfa mewn peirianneg ac aeth ar gwrs peirianneg llawn-amser yng Ngholeg y Cymoedd tra oedd yn gweithio rhan-amser mewn meithrinfa.

Talodd ei ymroddiad ar ei ganfed iddo, gan iddo ennill cymhwyster Peirianneg Uwch BTEC â rhagoriaeth ac ennill gwobr Prentis Peirianneg y Flwyddyn yn y Coleg.

Ymunodd Connor â BAAE yn 2018 a disgwylir iddo gwblhau ei brentisiaeth fel peiriannydd awyrennau ym mis Awst. Mae’n gobeithio symud ymlaen i wneud HNC.

Dywedodd Martine Roles, rheolwr adnoddau dynol gyda BAAE yn Llantrisant:

“Mae Connor wedi dod yn rhan bwysig o’r busnes yn ystod ei brentisiaeth ac ef yw’r dewis cyntaf i weithio ar nifer o brosiectau. Mae’n anelu at berffeithrwydd ac yn ei gyrraedd.”