Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Karen Richards

Mae Karen Richards, sy’n diwtor cyfrifeg, yn cyrraedd ei nod o ysbrydoli a chefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial. Mae cyfradd basio o 86% yn golygu bod ei dysgwyr yn ACT, Caerdydd yn gwneud dipyn yn well na’r cyfartaledd cenedlaethol.

Mae gan Karen bob amser dros 60 o ddysgwyr ar wahanol gamau o’u hyfforddiant AAT (Association of Accounting Technicians) ac mae’n dysgu mewn gweithdai dydd a rhai gyda’r nos, a hynny ar-lein yn ystod y pandemig.

Karen, 54, o’r Coed-duon, yw tiwtor a chydlynydd cyfrifeg ACT ers 2016 ac mae’n defnyddio’r cyfoeth o brofiad sydd ganddi i ddysgu Diploma Uwch a Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg mewn ffordd ddifyr a hwyliog.

Yn ogystal â hyfforddi ei dysgwyr Lefel 4 hi ei hunan yn ACT, mae Karen yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr dysgu eraill pan fydd eu dysgwyr yn ei chael yn anodd gan addasu ei dull o ddysgu a’i hadnoddau yn ôl yr angen.