Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Thibaud Gailliard

Ychydig o Saesneg oedd gan Thibaud Gailliard pan ddaeth i Gymru o Ffrainc yn fachgen ifanc swil 16 oed ar ôl i’w fam farw o ganser. Doedd ganddo ddim cymwysterau ffurfiol na phrofiad o weithio. Ers hynny, disgrifiwyd ei daith ddysgu fel un “anhygoel”.

Bu Thibaud, 21 oed, o Lynebwy, yn lwcus i ganfod Rhaglen Ymgysylltu yn y Cyfryngau Creadigol ar ffurf Hyfforddeiaeth gan y darparwr hyfforddiant Sgiliau Cyf o Risga. Yn fuan iawn, aeth ati i ddysgu Saesneg, gwella’i sgiliau mewn TG, dylunio a cherddoriaeth ac ennill nifer fawr o gymwysterau.

Ar ôl yr Hyfforddeiaeth, aeth Thibaud ymlaen i wneud Dyfarniad Lefel 1 i Ddefnyddwyr TGCh gyda chwmni Sgiliau. Erbyn hyn, mae’n gweithio iddynt fel gweinyddwr arweiniol ac yn gwneud Prentisiaeth Sylfaen mewn TG.

Dywedodd Thibaud:

“Rwy’n teimlo mod i’n perthyn yma ac mae Sgiliau wedi rhoi cyfle am yrfa wych i mi. Hebddyn nhw, dydw i ddim yn gwybod lle byddwn i ac alla i ddim diolch digon iddyn nhw am eu help a’u cefnogaeth.”