Neidio i'r prif gynnwy

Rownd derfynol

James Matthewman

Mae James Matthewman wedi gwneud strocen feistrolgar wrth ddewis gwneud prentisiaeth yng Nghlwb Golff Maesteg.

Ar ôl cwblhau Prentisiaeth mewn Rheoli Tir Chwaraeon a Garddwriaeth, a ddarparwyd gan Goleg Pen-y-bont, mae wedi’i ddyrchafu’n ddirprwy brif ofalwr y maes.

Yn ogystal, enillodd ysgoloriaeth gan y British and International Golf and Greenkeepers Association (BIGGA) – un o ddim ond pump yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon – i gydnabod ei ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Erbyn hyn, mae James, 36, o Faesteg, yn gweithio tuag at Brentisiaeth mewn Arwain a Rheoli gyda’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) ac yn gwella ei Gymraeg. Cafodd ei enwi’n Ddysgwr y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith gan Goleg Pen-y-bont am gymwysterau cysylltiedig â'i brentisiaeth mewn Saesneg a Mathemateg.