Neidio i'r prif gynnwy

Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.

Dylai’r ceisiadau ddangos:

  • Ymroddiad gan brentis i ddatblygiad personol parhaus.
  • Prentis sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at y busnes gan gynnig gwerth ychwanegol.
  • Prentis sydd wedi dangos sgiliau lefel uchel a/neu wedi cyfrannu’n sylweddol at y sector y mae’n gweithio ynddo.
  • Y “pellter a deithiwyd” gan y prentis er mwyn llwyddo yn y maes a ddewiswyd ganddo/ganddi.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Gwobr Doniau’r Dyfodol, rhaid i'r prentis sy’n cael ei  enwebu fod yn rhan o gynllun prentisiaeth ar hyn o bryd a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar unrhyw lefel