Neidio i'r prif gynnwy

Cydnabod ymroddiad a sgiliau unigolion sydd wedi dewis Prentisiaeth.

Dylai’r ceisiadau ddangos un neu fwy o’r isod:

  • Ymroddiad gan brentis i ddatblygiad personol parhaus.
  • Prentis sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at y busnes gan gynnig gwerth ychwanegol.
  • Prentis sydd wedi dangos sgiliau lefel uchel a/neu wedi cyfrannu’n sylweddol at y sector y mae’n gweithio ynddo.
  • Y “pellter a deithiwyd” gan y prentis er mwyn llwyddo yn y maes a ddewiswyd ganddo/ganddi.
Prentis Sylfaen y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.
Prentis y Flwyddyn Prentis y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.
Prentis Uwch y Flwyddyn Prentis Uwch y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.