Neidio i'r prif gynnwy

Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid:

  • Bod yn seiliedig, neu fod â phresenoldeb sylweddol, yng Nghymru.
  • Bod yn ymrwymedig i gyflogi a hyfforddi unigolion drwy'r Rhaglenni Prentisiaeth.
  • Wedi cael o leiaf un unigolyn yn cwblhau ei fframwaith prentisiaeth wrth ddilyn Rhaglen Brentisiaeth eich sefydliad.
  • Dangos cyfraniad neu ymrwymiad sylweddol i'r Rhaglen Brentisiaethau.
  • Dangos dull arloesol neu ddeinamig o ddarparu prentisiaethau.
  • A yw prentisiaethau wedi'u hymgorffori a/neu eu hintegreiddio yng nghynllun hyfforddi ac ethos y sefydliad.