Neidio i'r prif gynnwy

Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid:

  • Bod eich canolfan yng Nghymru neu fod gennych bresenoldeb sylweddol yno.
  • Eich bod wedi ymrwymo i gyflogi a hyfforddi pobl trwy raglenni Prentisiaethau.
  • Bod o leiaf un person wedi cwblhau fframwaith prentisiaeth tra oedd yn dilyn rhaglen brentisiaeth eich sefydliad chi.
  • Dangos cyfraniad neu ymrwymiad mawr i’r rhaglen Brentisiaethau.
  • Dangos agwedd ddyfeisgar neu ddeinamig at gyflenwi Prentisiaethau.
  • Bod Prentisiaethau yn rhan hanfodol o gynllun hyfforddi ac ethos y sefydliad.