Neidio i'r prif gynnwy

Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.

Dylai’r ceisiadau ddangos un neu fwy o’r isod, yn arbennig sut y mae’r ymgeiswyr yn:

  • Ysgogi ac yn ysbrydoli pob dysgwr i gyrraedd ei (l)lawn botensial
  • Rhagori ar ofynion y rhaglenni, y cymwysterau a’r fframweithiau y maent yn eu cyflenwi, trwy ddefnyddio dulliau pwrpasol neu arloesol i gyflenwi dysgu
  • Dangos arbenigedd eithriadol mewn addysgu a dysgu a’u maes gwaith nhw, gyda dealltwriaeth drwyadl o anghenion cyflogwyr
  • Ymroi i’w datblygiad personol eu hunain a’u sefydliad
  • Rhannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd gyda chydweithwyr er mwyn helpu i wella’r ffordd gyffredinol y cyflenwir dysgu seiliedig ar waith 
Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith Ymarferydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.