Neidio i'r prif gynnwy

Gallwch gael help ar gyfer eich plentyn a’ch teulu neu gefnogaeth gyda materion sy’n gysylltiedig â theuluoedd.

Mae cefnogaeth ar gael i chi neu eich teulu drwy un o’r cynlluniau canlynol. Maent yn cael eu gweinyddu gan eich awdurdod lleol.

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn helpu teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru.

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd sydd angen cymorth. Mae’r math o help allwch chi ei gael yn dibynnu ar anghenion penodol eich teulu.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol roi cyngor i chi ar:

  • ofal plant
  • help gyda phlant a theuluoedd
  • cefnogaeth ar faterion sy’n gysylltiedig â theuluoedd