Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Mae Horizon Ewrop yn darparu cyfle mawr i ymchwilwyr ac arloeswyr o Gymru gynnal gwyddoniaeth ac arloesi o'r radd flaenaf yng Nghymru, gyda golwg ar y llwyfan byd-eang.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog sefydliadau yng Nghymru i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hyn, ac ehangu enw da Cymru ym maes ymchwil ac arloesi.

Y diweddaraf am y berthynas y DU â Horizon Europe.

Mae statws y DU fel aelod cyswllt o'r rhaglen wedi cael ei gadarnhau wedi cael ei gytuno mewn egwyddor.

Mae hyn yn golygu, ar gyfer rhaglen waith 2024, bydd sefydliadau o Gymru yn gymwys i wneud cais am gyllid Ewropeaidd gan raglen Horizon Ewrop.

Yn y cyfamser mae Gwarant y DU ar gael i ymgeiswyr i raglen 2023. O 2024 tan ddiwedd y rhaglen, bydd sefydliadau o Gymru yn gallu cynnal cymrodoriaethau MSCA a bydd modd i fusnesau Cymru dderbyn cyllid Ewropeaidd drwy EIC Accelerator (grant yn unig). Mae gweledydd eraill sy'n aelodau cyswllt yn cynnwys Israel a Norwy.