Neidio i'r prif gynnwy

Data ar fasnach nwyddau Cymreig i lefydd tu hwnt i’r DU rhwng 2022.

Mae’r bwletin hwn yn edrych ar ddata’r fasnach mewn nwyddau. Cyhoeddir y fasnach mewn gwasanaethau ar wahân. Masnach ryngwladol yng ngwledydd, rhanbarthau a dinasoedd y DU: 2020 (Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Jonathan Burton

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.