Neidio i'r prif gynnwy

Data canlyniadau dysgwyr fesul lefel astudio, math yr amcan dysgu, ardal pwnc/sector a nodweddion y dysgwr ar gyfer Awst 2016 i Gorffennaf 2017.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer addysg bellach

  • Yn 2016/17 roedd cyfradd llwyddo gweithgareddau dysgu cyffredinol ar gyfer addysg bellach yn 87%, i fyny un pwynt canran ers 2015/16.
  • Yn 2016/17 roedd cyfraddau cwblhau a chyrhaeddiad gweithgareddau dysgu ar gyfer addysg bellach yn 93% ill dau.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith

  • Roedd cyfradd llwyddo fframwaith prentisiaeth dysgu seiliedig ar waith cyffredinol yn 81%, yr un gyfradd ag yn 2015/16.
  • Roedd gan 73% o ddysgwyr a adawodd rhaglenni Hyfforddeiaeth yn 2016/17 ddilyniant cadarnhaol (h.y. i gyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogaeth neu waith gwirfoddol) neu ddysgu ar lefel uwch).

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer addysg oedolion yn y gymuned

  • Roedd cyfradd llwyddo gweithgareddau dysgu cyffredinol ar gyfer dysgu oedolion a’r gymuned yn 90%, i fyny pedwar pwynt canran ers 2015/16.
  • Yn 2016/17 roedd cyfraddau cwblhau a chyrhaeddiad gweithgareddau dysgu ar gyfer dysgu oedolion a’r gymuned yn 96% a 92% yn y drefn honno.

Adroddiadau deilliannau dysgwyr

Mae Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr yn grynodebau o'r cyfraddau llwyddiant dysgwyr a gyflawnwyd gan bob darparwr yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn dangos gwybodaeth yn ôl lliw ynghylch cyfraddau llwyddiant; sef canran yr holl gymwysterau a gyflawnwyd gan ddysgwyr; chynnydd dysgwyr i gyflogaeth neu ddysgu pellach (ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith).

Adroddiadau

Mesurau canlyniadau dysgwyr ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned, Awst 2016 i Gorffennaf 2017 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Adroddiadau deilliannau dysgwyr ar gyfer addysg bellach, Awst 2016 i Gorffennaf 2017 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 251 KB

XLSX
251 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiadau canlyniadau dysgwyr ar gyfer partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned, Awst 2016 i Gorffennaf 2017 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 192 KB

XLSX
192 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiadau ar ddeilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith, Awst 2016 i Gorffennaf 2017 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 263 KB

XLSX
263 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.